AartBijlHandtekening Aart Bijl

Inspiratiebronnen

Nederland heeft een grote beeldcultuur, iedereen kent de schilders die de meeste erkenning gekregen hebben. Aart Bijl was geïnspireerd door Rembrandt en Van Gogh. Zoals Rembrandt maakte hij een ets van de toren van Ransdorp. En zoals Van Gogh, die overigens aan het begin van de vorige eeuw nog bij lange na niet zo populair was als hij nu is, tekende hij zonnebloemen, geïnspireerd door Japanse tekeningen. Aan het begin van de vorige eeuw kwamen weinig Nederlanders buiten Nederland. Aart Bijl reisde door Zuid Europa en maakte schilderijen en tekeningen van de steden en natuur die hij daar zag. Hij tekende in Italië en Spanje, er is ook een ets van het Berner Oberland.

Zijn grootste inspiratiebron was de haven. Hij gaf havenbeelden herkenbaar weer, gekleurd door zijn eigen visie en geladen met emoties. Soms worden de schepen groots weergegeven, en in het begin van de vorige eeuw waren het ook grootse verschijningen. Daarnaast heeft hij portretten gemaakt, vooral in de Tweede Wereldoorlog vulde hij hiermee zijn inkomen aan. Naast monochrome etsen en olieverfschilderijen maakte hij houtsneden, aquarellen en kleuretsen. Niet alleen van de havens, maar ook van reizen in het buitenland en natuurlandschappen.

Aart Bijl had veel tijdgenoten die zelfde werk maakten, zoals Jan Sirks (1885 - 1938), die ook etsen van stadsgezichten, dieren, landschappen en bosgezichten maakte. Andere tijdgenoten met werk zoals dat van Aart Bijl zijn Johan van Mastenbroek (1875 - 1945) en August van Voorden (1881 - 1921). Johan Molenaar (1914 - 1989) heeft ook veel havengezichten gemaakt, hij was een leerling van Aart Bijl.

Etswerk van Aart Bijl is, behalve bij veel particulieren en scheepvaartmaatschappijen, te vinden in het rijksprentenkabinet in Amsterdam, het gemeentearchief van Rotterdam en Schiedam en het museum Boymans van Beuningen.